2-10 ( -). .
.

  
 400 . (500 . ).
9-18. .  
   .
       ( 3000 . ) .
  .    .

Boxberry
 400 . (500 . ).
  -  100 %    ( 3000 .)  .
Boxberry.
-      .    .
   .
,   ( ).  

 400 . (800 . ).
   ( ). 
  -  1-2 ( ). 
( ).
  -  100 %    ( 3000 .)  .      
    , , , , , .
   . 
  * 
    .   !
  .   -    , - https://www.pochta.ru/
     —  ( ) .

*      :
1 000 . 40 . + 5%
1 000 5 000 . 50 . + 4%  
5 000 . 20 000 . 150 . + 2%  
20 000 . 500 000 . 250 . + 1,5%